2018

Монголын хүнсчдийн холбоо: Бялуу чимэглэх ур чадварын уралдаанд  Бялуу чимэглэлийн “Шинэ жил” сэдэвт бүтээл, Гэрийн даалгаврын “Байгаль” сэдэвт бүтээлээр гутгаар байр...

2017

Монголын хүнсчдийн холбоо: Бялуу чимэглэх ур чадварын уралдаанд “Монгол ёс заншил сэдэвт гэрийн даалгавар” тэргүүн байр

2016

Монголын хүнсчдийн холбоо: Бялуу чимэглэх ур чадварын уралдаанд “Хуримын бялууны чимэглэл” мөнгөн медаль

2015

Хүүхдийн сэтгэл зүйн боловсролын төв: Хүүхдийн авьяасыг дэмжигч байгуллага

2014

НЗДТГ,МҮХАҮТ-аас зохион байгуулсан Улаанбаатар түншлэл үзэсгэлэн: Наранцэцэгийн үртэй, хөх тарианы “Амуу” талх “Онцлох органик бүтээгдэхүүн”-ээр...