Монголын хүнсчдийн холбоо: Бялуу чимэглэх ур чадварын уралдаанд  Бялуу чимэглэлийн “Шинэ жил” сэдэвт бүтээл, Гэрийн даалгаврын “Байгаль” сэдэвт бүтээлээр гутгаар байр эзлэв.