• Монголын Санхүүч Эмэгтэйчүүдийн Оюуны чадавхи Холбоо: Шилдэг ажил олгогч эзэн
  • Хүүхдийн төлөө “Халуун болор төв” Хүүхдийн төлөө ариун үйлстэн, хүндэтгэл
  • Нийслэлийн Баянгол дүүргийн “Тэргүүний үйлдвэрлэгч компани”
  • Монгол улсын үндэсний татварын алба: Татвар төлөгч байгууллагын үнэлгээний гэрчилгээ