• Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжил- нэгдсэн холбооны хүндэт өргөмжлөл
  • Нийслэлийн Баянгол дүүргийн “Оны шилдэг бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компани”
  • Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэгийн батламж