Тэнгэрийн хишиг компани нь анх гурван ажилтантай үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байв. Тухайн үед гөөхий, саран боов, еэвэн гурван нэр төрлийн нарийн боов үйлдвэрлэж эхлэв.